ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πρόεδρος

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου.

Επί σειρά ετών, η Κ.Ε.Δ.Α. αποτελεί φορέα ανάπτυξης και επικεντρώνεται κυρίως στους τομείς της παιδείας, της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

Οι δράσεις μας, τα προγράμματα μας, οι εκδηλώσεις μας, αφορούν ιδιαιτέρως την  νεολαία της πόλης, η οποία αποτελεί το αύριο αυτού του τόπου αλλά και τις ευπαθείς ομάδες που χρήζουν βοηθείας.

Ιδιαίτερα για τους μικρούς μας φίλους κύριο μέλημά μας είναι η φροντίδα τους από μικρή ηλικία, ο ορθός τρόπος  ένταξης τους στο κοινωνικό σύνολο αλλά και η δημιουργική εκπαίδευσή τους, αναπτύσσοντας ικανότητες και δεξιότητες μέσω της διασκέδασης.

Η Κ.Ε.Δ.Α. αποτελεί παράλληλα, μια μεγάλη «ομπρέλα» κοινωνικών υπηρεσιών και προσπαθεί διαρκώς να εξυπηρετεί τις ανάγκες των δημοτών.

Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, με αισθήματα ισότητας, ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης, έτοιμη να ανταπεξέλθει σε κάθε ανάγκη της τοπικής μας κοινωνίας. 

Αναστάσιος Γ. Παπαδόπουλος

Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Ασπροπύργου

Back to top