Πρόσληψη 8 ατόμων για 4μηνη διάρκεια

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού στην ΚΕΔΑ για τη λειτουργία των Βρεφικών Σταθμών.

Η κατάθεση δικαιολογητικών έως το Σάββατο 12/09/2020 και ώρα 13:00 το μεσημέρι λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα και της άμεσης λειτουργίας των δομών μας.

Δείτε το αρχείο που ακολουθεί:

Συννημένα

Back to top