Νομικό Καθεστώς

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να κατεβάσετε το ΦΕΚ σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου.

Συννημένα

Back to top