Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας

Βιωματική δράση της ΚΕΔΑ για την Οδική Ασφάλεια σε όλα τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) σε συνεργασία με τη ΜΚΟ “My Grand Road”

Back to top