Ίδρυση της ΚΕΔΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου (ΚΕΔΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με σκοπό την οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και παροχή υπηρεσιών όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 2387/24 Νοεμβρίου 2008)

Back to top