Το Ευρωπαϊκό Έργο WaysTUP! – Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση παρουσιάστηκε στα ΚΔΑΠ Ασπροπύργου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.), ως μέλος του Δικτύου ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ πραγματοποίησε μία ακόμα δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αναφορικά με την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία.

Συγκεκριμένα οι μαθητές των ΚΔΑΠ Ασπροπύργου ενημερώθηκαν για το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WaysTUP! – Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση», το οποίο στοχεύει στη μετατροπή των αστικών βιοαποβλήτων σε χρήσιμα προϊόντα αλλά κυρίως στην αλλαγή συμπεριφοράς των πολιτών με έμφαση στη σχολική κοινότητα ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή της.

Μέσα από την παρουσίαση, με οπτικοακουστικό υλικό και χαρακτηριστικά παραδείγματα οι μαθητές απόκτησαν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη διαχείριση των απορριμμάτων ενώ συμμετείχαν ενεργά σε αυτή. Ενημερώθηκαν για τα ποσοστά των αστικών αποβλήτων στο σύνολο της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας, και έμαθαν τρόπους και μεθόδους για τη μείωσή τους.

Το παρόν στη δράση έδωσε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, ο οποίος μαζί με τα παιδιά συμμετείχε στο πρόγραμμα αναφέροντας ότι:« Κύριος στόχος αυτών των δράσεων είναι η ενημέρωση των παιδιών με σκοπό να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση και να υιοθετήσουν περιβαλλοντικές συνήθειες.»


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
*ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ, ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ.
*ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Back to top