Συμβουλευτική Γονέων στους Βρεφικούς Σταθμούς Ασπροπύργου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ασπροπύργου προχώρησε στην πραγματοποίηση   συμβουλευτικών δράσεων στους τρεις Βρεφικούς Σταθμούς της πόλης, με σκοπό  την ενημέρωση των γονέων σε θέματα που βασίζονται στην συμβουλευτική σχολή των γονέων.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων η ειδικός επί του θέματος, ανέλυσε στους γονείς τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διαχειριστούν τις ποικίλες συμπεριφορές των παιδιών τους καθώς και πως να διατηρήσουν μια ορθή σχέση με αυτά. 

Η δράση στόχευε στις αρμονικές σχέσεις και τη διαχείριση των οικογενειακών προβλημάτων μέσω της σύνδεσης, καθώς και στο να κατανοήσουμε ότι τα παιδιά δεν είναι κακά ή άτακτα, απλώς προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους σε κάθε δεδομένη στιγμή.

Η συγκεκριμένη συμβουλευτική δράση, πρότεινε ένα μοντέλο μη τιμωρητικό, που αντικαθιστά τις τιμωρίες και τις ανταμοιβές με συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες δεξιότητες επικοινωνίας που βοηθούν τους γονείς να κατανοήσουν τις ανάγκες των παιδιών, να αντιπαρατεθούν στις μη αποδεκτές συμπεριφορές τους με σεβασμό και κατανόηση καθώς και να βρουν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις, διαφυλάσσοντας και ενδυναμώνοντας την μεταξύ τους σχέση.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος τόνισε ότι, στόχος της Δημοτικής Αρχής  είναι η φροντίδα των παιδιών σε όλες τις βαθμίδες. Η ορθή αντιμετώπιση  των διαφόρων συμπεριφορών μέσα από τη συμβουλευτική μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα.

Back to top