Πρόσληψη 4 ατόμων από την ΚΕΔΑ

Η ΚΕΔΑ ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν 3584/07, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση  κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού CΟVID-19, για τους παιδικούς μας σταθμούς σύμφωνα με υπ’ αρ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η κατάθεση της αίτησης (δείτε εδώ) και των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους, μπορεί να γίνει έως την Παρασκευή 26/02/2021 και ώρα 12:00 μ.μ το μεσημέρι λόγο του κατεπείγοντος χαρακτήρα και της επαναλειτουργίας των δομών μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kedaspopyrgou@gmail.com.

Η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου (ΚΕΔΑ) ή της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΑ ή του Δήμου ή στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ , μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών, ήτοι από 24/02/2021 μέχρι  και 26/02/2021 στις 12:00μ.μ.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΚΕΔΑ (εδώ).

Back to top