Πρόσληψη προσωπικού για τους Βρεφικούς Σταθμούς

Σύμφωνα με την απόφαση 35/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α για πρόσληψη προσωπικού με τετράμηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (covid-19), για την εύρυθμη λειτουργία των Βρεφικών σταθμών,
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η κατάθεση αυτόν μπορεί να γίνει έως το Σάββατο 12/09/2020 και ώρα 13:00 το μεσημέρι λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα και της άμεσης λειτουργίας των δομών μας.

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο

Back to top