ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Α. «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Δ.Α.Π.» Β. «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»

Δείτε το αρχείο εδώ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΥΔ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΚΔΑΠ – ΒΡΕΦΙΚΟΙ.PDF

Back to top