Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να κατεβάσετε το ΦΕΚ σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου.

Συνοδευτικά Έγγραφα

Back to top