«Λήψη απόφασης για : Α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 21/2022 μελέτης, Β) Καθορισμό του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού και Γ) Έγκριση των όρων διακήρυξης για τις υπηρεσίες Α. «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Δ.Α.Π. και Β. «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 148.800,00 € με ΦΠΑ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
ΠΕΡΙΛΗΨ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_YKΔ.pdf
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_YK.pdf

Back to top