Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου Ξεκίνησαν οι προεγγραφές γιαΒρεφικούς και Κ.Δ.Α.Π. τουσχολικού έτους 2022-2023

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι, ξεκίνησαν οι προεγγραφές για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου και τους Βρεφικούς Σταθμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να προσέρχονται στις δομές των ΚΔΑΠ, στους Βρεφικούς Σταθμούς  και στα  κεντρικά γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α., για να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής έχοντας μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά.

  1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο (άδεια διαμονής σε ισχύ).
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2021.
  4. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (εάν υπάρχει).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2168002441-42 και στο email: kedaspropyrgou@gmail.com, καθώς και  στο Γραφείο Προέδρου στοτηλέφωνο 210-5576006 – email:apapadopoulos.κeda@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
*ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ, ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ.
*ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Back to top