Εγγραφές και δικαιολογητικά για ΚΔΑΠ, Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς

Οι εγγραφές των παιδιών για τους Βρεφικούς Σταθμούς, τους Παιδικούς Σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, ξεκίνησαν στην ΚΕΔΑ

Τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) μπορείτε να βρείτε ανά κατηγορία στις ενότητες που ακολουθούν.

Για διευκρινήσεις πατήστε εδώ

Τα δικαιολογητικά για τις άνεργες μητέρες

Τα δικαιολογητικά για εργαζόμενες μητέρες (μισθωτή εργασία)

Τα δικαιολογητικά για εργαζόμενες αυτοαπασχολούμενες (πρωτογενής τομέας)

Τα δικαιολογητικά εργαζόμενης με Εργόσημο

Τα δικαιολογητικά για μητέρα που μετέχει σε ΟΕ, ή ΕΕ, ή ΕΠΕ, ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Τα δικαιολογητικά για αυτοαπασχολούμενες εκτός πρωτογενή τομέα (ατομική επιχείρηση)

Back to top