Βρείτε παρακάτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στις διάφορες υπηρεσίες της ΚΕΔΑ.

Βρεφικοί Σταθμοί

ΚΔΑΠ

Βοήθεια στο Σπίτι

Ψυχολογική Υποστήριξη

Γραφείο Απασχόλησης

Back to top