Για πρώτη φορά το 2018 δημιουργήθηκε το Γραφείο Απασχόλησης με σκοπό να βοηθήσει εκατοντάδες δημότες να ενταχθούν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, αλλά να εξασφαλίσουν εργασία σε τοπικές επιχειρήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκε και η ημερίδα για την ανάπτυξη του Θριάσιου πεδίου, όπου συμμετείχαν κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στον Ασπρόπυργο, αλλά και η συμμετοχή στο forum «Startupnow» που έγινε στην Ελευσίνα.
Συνολικά 4.000 άτομα εξυπηρετήθηκαν από το γραφείο απασχόλησης.

Δικαιολογητικά

Back to top