«Βοήθεια στο σπίτι» Φροντίζουμε αυτούς που μας φρόντισαν

Περισσότερα από 120 άτομα εξυπηρετούμε σε καθημερινή βάση

Κάθε ηλικιωμένος έχει την δική του ιστορία, την προσωπικότητά του, την αξιοπρέπειά του και την υπερηφάνεια του  και οφείλουμε να του φερόμαστε με σεβασμό. Για αυτό και η ΚΕΔΑ έχει εντάξει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» στις δράσεις της με κονδύλια που έχει εξασφαλίσει από τον Δήμο Ασπροπύργου. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι ο Δήμος μας είναι ανάμεσα στους ελάχιστους στην Ελλάδα που συνεχίζει το πρόγραμμα με ιδίους πόρους.

Η δράση που υλοποιείται με κοινωνικό λειτουργό, νοσηλεύτρια, οικογενειακή βοηθό και οδηγό εξυπηρετεί όχι μόνο ηλικιωμένους αλλά και ΑμΕΑ και έχει στόχο την παραμονή των συγκεκριμένων ατόμων στο οικείο περιβάλλον τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού. Το εντυπωσιακό είναι ότι για το 2018 το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» εξυπηρέτησε περισσότερα από 120 άτομα σε καθημερινή βάση και είμαστε ως ΚΕΔΑ πολύ περήφανοι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Back to top