ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για πρόσληψη σε υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή σε ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα των OTA με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (άρθρα 37-42 του Ν. 4765/2021)

Δείτε περισσότερα στο αρχείο: ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ.pdf

Back to top